mrmarkitektur

mrmarkitektur er realiseringen af visionen om et arkitektfirma, der på én gang arbejder struktureret, kreativt og udviklingsorienteret med byggeri og planlægning – både måden vi tænker det på og måden det realiseres på. Dette præger vores arbejdsform og metoder, som på alle niveauer er båret af en big-picture-attitude, hvor vi arbejder os fra helheden ned i detaljen. Vi starter med at spørge ind til projekternes formål – deres kontekst og hvad de skal løse - og først herefter kan vi begynde at løse og give form til projekterne.

 

Selvom vi har et stort fokus på processerne, så er aldrig de ikke et mål i sig selv, men et middel til bedre projektforløb og til at skabe mere velfungerende, oplevelsesrige, produktive og holdbare rammer for de forskelligartede aktiviteter, som de skal rumme.

 

 

 

VIRKSOMHEDEN

PERSONER

(c) mrmarkitektur 2013

mrmarkitektur      Vesterbrogade 74, 4     1620 København V       CVR 3440 3627