mrmarkitektur

(c) mrmarkitektur 2013

mrmarkitektur      Vesterbrogade 74, 4     1620 København V       CVR 3440 3627

PERSONER

mrmarkitektur er realiseringen af visionen om et arkitektfirma, der på én gang arbejder struktureret, kreativt og udviklingsorienteret med byggeri og planlægning – både måden vi tænker det på og måden det realiseres på. Dette præger vores arbejdsform og metoder, som på alle niveauer er båret af en big-picture-attitude, hvor vi arbejder os fra helheden ned i detaljen. Vi starter med at spørge ind til projekternes formål – deres kontekst og hvad de skal løse - og først herefter kan vi begynde at løse og give form til projekterne.

 

Selvom vi har et stort fokus på processerne, så er aldrig de ikke et mål i sig selv, men et middel til bedre projektforløb og til at skabe mere velfungerende, oplevelsesrige, produktive og holdbare rammer for de forskelligartede aktiviteter, som de skal rumme.